Chính sách bảo hành

Hillter đảm bảo tất cả các sản phẩm phân phối đến người sử dụng luôn được hoàn thiện về chất lượng theo như công bố, Bạn luôn được hưởng tất cả chế độ bảo hành từ Hillter trong quá trình sử dụng sản phẩm!

Thời gian bảo hành

Tất cả sản phẩm của Hillter luôn được kiểm tra kỹ càng về công năng, tình trạng ngoại quan trước khi chuyển đến đối tác vận chuyển và giao cho Bạn. Đôi khi, một số lỗi nhỏ kỹ thuật chỉ xảy ra trong quá trình sử dụng sản phẩm, và Hillter luôn đảm bảo Bạn được đổi mới sản phẩm trong thời hạn 01 (một) năm tính từ ngày Bạn nhận được sản phẩm.

Sản phẩm bảo hành sẽ được chuyển cho Quý Khách trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày Hillter đồng ý bảo hành, tất cả các chi phí liên quan sẽ do Hillter đảm nhận.

Phạm vi bảo hành

Hillter bảo hành tất cả lỗi kỹ thuật của sản phẩm, và chỉ loại trừ một số trường hợp bất khả kháng, lạm dụng sản phẩm hoặc do bất cẩn gây ra:

Trong phạm vi bảo hành:

  • Quạt không quay sau khi cắm điện,
  • Quạt khởi động được nhưng không quay được,
  • Cánh quạt hoặc các bộ phận khác bị gãy do lão hóa về chất liệu,
  • Quạt hư trong quá trình vận chuyển bởi đối tác vận chuyển của Hillter.

Ngoài phạm vi bảo hành:

  • Trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam,
  • Quạt bị vô nước trong quá trình sử dụng,
  • Cánh quạt hoặc các bộ phận khác bị hư hại, gãy vỡ do tác động từ ngoại lực,
  • Sản phẩm đã bị tháo gỡ hoặc sửa chữa ở bên trong,
  • Các trường hợp khác do lạm dụng sản phẩm gây ra.

Trường hợp sản phẩm thay mới vẫn bị lỗi, Bạn có thể đổi mới một mã sản phẩm khác hoặc trả hàng theo chính sách trả hàng & hoàn tiền,

Thông tin liên hệ bảo hành

Nếu Bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chế độ bảo hành, Bạn có thể liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng theo địa chỉ Email: cskh@quattranmini.com  hoặc  liên hệ Số điện thoại: 0938.712.668

Scroll to Top