Chính sách bảo mật & riêng tư

Hillter biết rõ rằng, không ai mong muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình cho một ai khác. Và, Hillter luôn tôn trọng quyền riêng tư của Bạn!

Nguyên tắc chung

Hillter mong muốn mang đến cho Bạn một giải pháp tốt hơn về làm mát với giá cả trên cả hợp lý nhờ sự hỗ trợ của hệ thống giao dịch online,

Hillter biết rõ rằng, không ai mong muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình cho một ai khác. Và, Hillter tôn trọng quyền riêng tư của Bạn, mọi thông tin cá nhân khi Bạn giao dịch với Hillter đều được bảo mật 100%, và không được chuyển qua cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác,

Phạm vi và mục đích thu thập dữ liệu

Các thông tin Bạn cung cấp chỉ được phục vụ cho công việc cập nhật thông tin đơn hàng, thanh toán, giao nhận, khuyến mãi giữa Bạn & Hillter!

Thời hạn lưu trữ thông tin

Thông tin Bạn cung cấp sẽ được Hillter lưu trữ trong hệ thống cho đến khi Bạn có yêu cầu hủy bỏ, hoặc Bạn đăng nhập trực tiếp lên website để tự mình hủy bỏ,

Mọi dữ liệu trên máy chủ của Hillter sẽ được bảo mật 100%.

Quyền của Khách hàng

Bạn có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho Hillter và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Bạn có quyền tự do kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Hillter thực hiện việc này.

Thông tin liên hệ

Nếu Bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần hỗ trợ, Bạn có thể liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng theo địa chỉ Email: cskh@quattranmini.com  hoặc  liên hệ Số điện thoại: 0938.712.668 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Hillter love You All!

Scroll to Top