Chính sách trả hàng & hoàn tiền

Tất cả các giao dịch với Hillter luôn được đảm bảo 100%! Bạn có quyền trả hàng và hoàn tiền nếu Hillter không đáp ứng những cam kết mà Hillter đưa ra!

1. Chính sách trả hàng

Bạn có thể trả hàng trong các trường hợp Bạn cảm thấy Hillter không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mà Hillter đưa ra:

  • Sản phẩm Hillter cho Bạn trải nghiệm thử, nhưng Bạn không hài lòng với những gì Hillter công bố, hoặc theo điều kiện mà Hillter khuyến nghị,
  • Sản phẩm bảo hành lần 02 nhưng vẫn không đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn Hillter công bố
  • Giao hàng trễ hạn
  • Bảo hành trễ hạn

2. Chính sách hoàn tiền

Bạn sẽ được hoàn tiền ( nếu có ) khi một trong các điều kiện trả hàng trên được thỏa mãn,

Các bước hoàn tiền:

  1. Cung cấp thông tin Hillter đồng ý trả hàng ( ảnh chụp màn hình, tin nhắn, email…)
  2. Cung cấp cho Hillter thông tin tài khoản ngân hàng của Bạn
  3. Hillter sẽ tiến hành hoàn tiền trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hai thông tin trên, toàn bộ chi phí liên quan sẽ do Hillter đảm nhận

Thông tin liên hệ

Trung tâm chăm sóc khách hàng Hillter: 

Email: cskh@quattranmini.com  hoặc Số điện thoại: 0938.712.668

Scroll to Top