Quạt trần mini 105cm

Quạt trần mini 105cm là dòng quạt trần mini phòng ngủ loại đại HD105 có đường kính 1.05m, trên nữa là người đàn anh HD120 đường kính 1.2m.

Scroll to Top