Quạt trần mini 5 cánh

Quạt trần mini 5 cánh là dòng quạt trần mini treo trong màn của Hillter. HX60 có đường kính 60cm, cánh quạt mềm và mát gần tương đương người đàn anh HD90.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Scroll to Top