Quạt trần mini HC105

Quạt trần mini HC105 là dòng quạt vừa được nâng cấp lên thành HD105. Đây là dòng quạt loại đại với sải cánh lên đến 1.05m với lượng gió cực kỳ mát.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Scroll to Top