Quạt trần mini loại đại

Quạt trần mini loại đại là dòng quạt có đường kính từ 1m trở lên. Hai loại quạt trần mini loại đại Hillter đang phân phối là HD105HD120 vừa mới lên kệ vào đầu năm 2021.

Scroll to Top