Quạt treo trần mini

Quạt treo trần mini là dòng quạt trần với sải cánh nhỏ gắn cánh nhựa cực kỳ an toàn.

Scroll to Top